Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Aktywna tablica

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Szkoła Podstawowa w Wadlewie wzięła udział w tym programie i pozyskała wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystywane są w czasie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. 

bip