Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

SZKOŁA PODSTAWOWA W WADLEWIE

Działalność edukacyjna na terenie Wadlewa prowadzona była już w okresie zaborów. Nauka na poziomie szkoły elementarnej oraz szkoły powszechnej odbywała się w domach prywatnych, a następnie przeniesiona została do budynku szkoły, który dziś już nie istnieje. Z inicjatywy pierwszego dyrektora szkoły Romana Pawelca w 1935 roku rozpoczęto budowę obecnego budynku szkoły, który został oddany do użytku dwa lata później. Na czas okupacji zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone, a budynek szkoły przejęty przez Gestapo. W maju 1972 roku, w wyniku starań ówczesnego dyrektora Wacława Kosika, za patrona szkoły obrano Mikołaja Arciszewskiego. Dziś szkoła nosi imię Jana Pawła II. Nasza placówka oświatowa przeszła wiele przeobrażeń. Była ciągle udoskonalana i wzbogacana przez kolejnych dyrektorów, którzy dbali o dostosowanie szkoły do ówczesnych standardów i wymagań. Dziś to miejsce bardzo nowoczesne, dające duże możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży. Organem prowadzącym jest Gmina Drużbice. 

bip