ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️
19 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs leksykalny z języka angielskiego pt. "Memory Master".
🖌️🖌️🖌️🖌️
W konkursie tym brali udział uczniowie z klas IV - VIII.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Dzięki takiej formie konkursu uczniowie nie tylko mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, ale również w nowoczesny sposób są motywowani do zdobycia nowej wiedzy i odświeżenia tej już nabytej.🔏
Koordynatorem tego konkursu w naszej szkole był nauczyciel języka angielskiego - Pani Karolina Członka.