25 CZERWCA 2021 r.

 

- Dowóz uczniów do szkoły według stałego rozkładu

- 7:50 – przejście uczniów wraz z opiekunami na Mszę Św. do kościoła pw. św. Floriana w Wadlewie

- 9:00 – zakończenie roku szkolnego dla klas I – III (spotkanie z wychowawcami w klasach)

- 9:20 – odwóz uczniów z klas I – III

- 9:30 – uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV- VIII (plac przed szkołą)

- 10:35 – odwóz uczniów z klas IV – VIII

- 12:55 – odwóz dzieci z Oddziału Przedszkolnego