Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wadlewie po dokonaniu czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2021/2022.