Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wadlewie zachęca wszystkich Uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom". Prace należy przesyłać do
20 lutego 2021 roku na adres Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie przy ul. Wspólnej 7.
Regulamin konkursu dostępny na stronie http://zosprp.pl/node/366.