Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wadlewie informuje, że od 14 grudnia 2020 r. czynne będą Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny. Dowozy i odwozy uczniów we własnym zakresie.

Szkoła czeka (z Mikołajem) - zapraszamy! :-)