Przypominamy, że 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńcze dla Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klas I – III. Dowozy i odwozy uczniów we własnym zakresie.