Aby umożliwić uczniom udział w zajęciach prowadzonych zdalnie, w ostatnich dniach zostali oni zapoznani z instrukcją pierwszego logowania się do platformy TEAMS. Dla przypomnienia podajemy tę instrukcję jeszcze raz:

  1. W przeglądarce internetowej otwórz stronę: www.office.com
  2. Wciśnij: ZALOGUJ SIĘ
  3. Wpisz swój login otrzymany w szkole od nauczyciela informatyki (pamiętaj, że składa się on z pierwszej litery Twojego imienia oraz nazwiska - pisane małymi literami bez kropki pomiędzy, dalsza część Twojego loginu, to: @szkolawadlew.onmicrosoft.com)
  4. Wpisz hasło pierwszego logowania: Student.123 (dużą literą, z kropką w środku)
  5. System poprosi CIę o zmianę hasła, w związku z tym w pole dotychczasowe hasło wpisz: Student.123, a w oba pola poniżej wpisz nowe hasło - ZAPAMIĘTAJ JE KONIECZNIE!
  6. Po zalogowaniu się otwórz aplikację Teams - po lewej stronie ekranu, na dole strony. 
  7. W tym momencie system zaproponuje pobranie aplikacji lub zalogowanie się przez stronę internetową. Zalecane jest pobranie aplikacji na komputer.