Opłata za obiady w październiku wynosi 52,50 zł

21 dni obiadowych × 2,50 zł = 52,50 zł


Harmonogram wpłat w październiku:
08.10.2020r. - 8.00-9.00
12.10.2020r. - 8.00-9.00
13.10.2020r. - 8.00-9.00