Od 11 lutego 2020 r. w każdy wtorek na 5. godzinie lekcyjnej odbywać się będą zajęcia KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I - III. Zapisy na zajęcia w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00. Opiekunem koła będzie Pani Dyrektor Małgorzata Kruk.