Drukuj

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:

oddz. przedszk. „0” - 20 dni obiad. × 2,50 zł = 50,00 zł
klasy 1,2,3 – 5 dni obiad. × 2,50 zł = 12,50
Harmonogram wpłat w m-cu listopadzie z powodu nieobecności intendenta w dniach:
25.11.2020r. - 8.00-9.00
26.11.2020r. - 8.00-9.00
27.11.2020r. - 8.00-9.00