6 LISTOPADA OD GODZ. 17:00 ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI