W dn. 6 listopada 2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie przedstawiciela Policji z rodzicami. Obecność rodziców obowiązkowa.

Pedagog szkolny