PRZEWODNICZĄCA - Sylwia Krakowska

 

ZASTĘPCA - Julita Bartkiewicz

 

SEKRETARZ - Urszula Kociołek

 

SKARBNIK - Liliana Pietras