Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

„Czytanie, to najpiękniejsza zabawa”

Innowacja pedagogiczna „Czytanie, to najpiękniejsza zabawa”.

W miesiącach marzec-maj 2024 r. klasa 3 uczestniczyła w innowacji pedagogicznej pn. „Czytanie to najpiękniejsza zabawa”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Najważniejszymi celami innowacji było: wzbogacenie słownictwa, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości poprzez obcowanie z książkami, poprawa techniki czytania, wypowiadanie się na temat przeczytanych utworów, rozumienie ich treści, poszerzanie wiedzy ogólnej, wykorzystywanie księgozbioru szkolnej biblioteki, uważne słuchanie czytanych książek, przedstawienie na ilustracjach treść przeczytanych utworów.

/Aneta Gonera/

bip