Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 

DATA

 

23 - 31 grudnia 2023 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Ferie zimowe

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

 

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

 

Harmonogram klasyfikowania i oceniania

 

PIERWSZE PÓŁROCZE

 

do 23 grudnia

Poinformowanie o zagrażających ocenach niedostatecznych

do 10 stycznia

Wystawienie ocen proponowanych

do 22 stycznia

Wystawienie ocen śródrocznych

24 stycznia

Śródroczne posiedzenie rady pedagogicznej 

DRUGIE PÓŁROCZE

 

do 13 maja

Poinformowanie o zagrażających ocenach niedostatecznych

do 1 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych

do 13 czerwca

Wystawienie ocen końcoworocznych

17 czerwca

Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie rady pedagogicznej

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

13 października 2023 r. - urodziny szkoły

26 stycznia 2024 r. - choinka

28 kwietnia 2024 r. - zajęcia opiekuńcze

14 – 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty

29 maja 2024 r. - Dzień Dziecka

31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele) - zajęcia opiekuńcze

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI - zawsze o godzinie 17:00

 

  • 12 września - zebranie
  • 15 listopada- zebranie
  • 24 stycznia - zebranie
  • 20 marca- zebranie
  • 22 maja - zebranie

 

 

 

 

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADLEWIE

 

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina dostępności

1.

Angelika Barańska

wtorek

7:00 - 8:00

2.

Agnieszka Malinowska

poniedziałek

12:30 - 13:30

3.

Jolanta Drogosz

piątek

11:45 - 12:45

4.

Magdalena Sysio

czwarttek

11:45 - 12:45

5.

Anna Prudło

poniedziałek

8:40 - 9:40

6.

Aleksandra Jacoń

piątek

9:45 - 10:45

7.

Mateusz Cieślak

czwartek

12:30 - 13:30

8.

Ewa Bernat

piątek

14:25 - 15:25

9.

Barbara Rutka

piątek

7:45 - 8:45

10.

Anna Grabowska

wtorek

15:25 - 16:25

11.

Aneta Gonera

środa

13:30 - 14:30

12.

Iwona Rudzka

wtorek

7:55 - 8:55

13.

Edyta Sikorta

środa

15:20 - 16:20

14.

Urszula Tłoczek

wtorek

10:45 - 11:45

15.

Krzysztof Urban

środa

8:55 - 9:55

16.

Edyta Nowak

wtorek

10:00 - 11:00

 

bip