Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 

DATA

 

23 - 31 grudnia 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

16 - 29 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

23 - 25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty 

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

 

Harmonogram klasyfikowania i oceniania

 

PIERWSZE PÓŁROCZE

 

do 11 grudnia

Poinformowanie o zagrażających ocenach niedostatecznych

do 16 grudnia

Wystawienie ocen proponowanych

do 5 stycznia

Wystawienie ocen śródrocznych

11 stycznia

Śródroczne posiedzenie rady pedagogicznej 

DRUGIE PÓŁROCZE

 

do 18 maja

Poinformowanie o zagrażających ocenach niedostatecznych

do 1 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych

do 15 czerwca

Wystawienie ocen końcoworocznych

19 czerwca

Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie rady pedagogicznej

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

31 października 2022 r. - zajęcia opiekuńcze

2 maja 2023 r. - zajęcia opiekuńcze

28 kwietnia 2023 r. - zajęcia opiekuńcze

23 – 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2022 r. - Dzień Dziecka

9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele) - zajęcia opiekuńcze

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI - zawsze o godzinie 17:00

 

  • 16 listopada - zebranie
  • 11 stycznia - zebranie śródroczne 
  • 8 marca - zebranie
  • 26 kwietnia - zebranie
  • 19 czerwca - zebranie

 

 

 

 

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADLEWIE

 

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina dostępności

1.

Angelika Barańska

wtorek

7:00 - 8:00

2.

Agnieszka Malinowska

poniedziałek

12:30 - 13:30

3.

Jolanta Drogosz

piątek

11:45 - 12:45

4.

Magdalena Sysio

czwarttek

11:45 - 12:45

5.

Anna Prudło

poniedziałek

8:40 - 9:40

6.

Aleksandra Jacoń

piątek

9:45 - 10:45

7.

Mateusz Cieślak

czwartek

12:30 - 13:30

8.

Ewa Bernat

piątek

14:25 - 15:25

9.

Barbara Rutka

piątek

7:45 - 8:45

10.

Anna Grabowska

wtorek

15:25 - 16:25

11.

Aneta Gonera

środa

13:30 - 14:30

12.

Iwona Rudzka

wtorek

7:55 - 8:55

13.

Edyta Sikorta

środa

15:20 - 16:20

14.

Urszula Tłoczek

wtorek

10:45 - 11:45

15.

Krzysztof Urban

środa

8:55 - 9:55

16.

Edyta Nowak

wtorek

10:00 - 11:00

 

bip