ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️
19 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs leksykalny z języka angielskiego pt. "Memory Master".
🖌️🖌️🖌️🖌️
W konkursie tym brali udział uczniowie z klas IV - VIII.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Dzięki takiej formie konkursu uczniowie nie tylko mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, ale również w nowoczesny sposób są motywowani do zdobycia nowej wiedzy i odświeżenia tej już nabytej.🔏
Koordynatorem tego konkursu w naszej szkole był nauczyciel języka angielskiego - Pani Karolina Członka.

 

 

ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️
W naszej szkole rozpoczynamy współpracę europejską w ramach międzynarodowego projektu e-Twinning. W projekcie biorą udział uczniowie z klas I, II i VII.👍👍👍
Celem projektu jest współpraca szkół z krajów Unii Europejskiej, która polega na wymianie doświadczeń związanych z zastosowaniem TIK. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest nauczyciel języka angielskiego - Pani Karolina Członka.
Nasze pierwsze zadanie polegało na przedstawieniu naszej szkoły naszym zagranicznym partnerom.

FOTORELACJA: https://www.facebook.com/108715650508932/photos/pcb.142787980435032/142787863768377/?type=3&theater