12 lutego odbyło się pasowanie na czytelnika w klasie pierwszej.
Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenia zostało zaprezentowane przedstawienie w wykonaniu klasy trzeciej.
Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki. Na pamiątkę tej uroczystości najmłodsi czytelnicy otrzymali książki i dyplomy.