W związku z uruchomieniem od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Wadlewie , dyrektor zarządza wprowadzenie zasad funkcjonowania szkoły w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19 oraz wprowadza procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19 lub zachorowania na COVID-19.

LINK DO ZAŁĄCZNIKA DO ZARZĄDZENIA ORAZ PROCEDURY