6 LISTOPADA OD GODZ. 17:00 ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW WYNISI 40 zł

W dn. 6 listopada 2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie przedstawiciela Policji z rodzicami. Obecność rodziców obowiązkowa.

Pedagog szkolny

 

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałki: 7:00 - 7:45; 12:00 - 15:15

Wtorki: 7:00 - 7:45; 11:50 - 15:20

Środy: 7:00 - 7:45; 12:45 - 15:25

Czwartki: 7:00 - 7:45; 12:45 - 14:40

Piątki: 7:00 - 7:45; 11:55 - 14:400