Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie istnieje od 1937 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Drużbice. Obecnie jest szkołą ośmioklasową z oddziałem i punktem przedszkolnym.

Szkoła działa w oparciu o następujące akty prawne:

- Karta Nauczyciela

- Prawo Oświatowe

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole pracuje 20 wykwalifikowanych nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie współpracuje m.in. z:

- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bełchatowie

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

- Starostwem Powiatowym

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drużbicach

- Gminną Biblioteką Publiczną w Drużbicach

- Parafią pw. św. Floriana w Wadlewie

  oraz środowiskiem lokalnym.

Od 1 lipca 2019 r. funkcję dyrektora pełni Pani mgr Małgorzata Kruk.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie

 

HYMN SZKOŁY